Nowa deklaracja dla osób przemieszczających się we Włoszech

Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz włoska Policja udostępniły na swoich stronach internetowych nową deklarację dla osób, które będą przemieszczały się pomiędzy regionami we Włoszech.

2020-05-26 09:27:20

Obowiązkiem wypełnienia deklaracji, jak podkreśla włoskie Ministerstwo Transportu oraz włoska Policja Krajowa - zostali również objęci kierowcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy.

1. Deklaracja

Zgodnie z dekretem włoskiej Rady Ministrów z dnia 17 maja br. osoby przebywające na terenie Włoch mogą od 18 maja br. przemieszczać się pomiędzy regionami Włoch. Jeżeli osoba zamierza przemieszczać się między regionami Włoch zobowiązana jest posiadać wypełnioną deklarację. Dokument będzie kontrolowany przez włoską Policję i Policję Drogową. Jeżeli osoba kontrolowania nie będzie posiadała przy sobie autodeklaracji, to uzyska ją od organu kontrolującego i będzie musiała ją uzupełnić podczas kontroli.

- Zgodnie z informacjami włoskiego Ministerstwa Transportu kierowcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy, poruszający się po terenie Włoch, również zobowiązani są wypełnić i posiadać deklarację – mówi Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP.

2. Zgłoszenie do Służby Zdrowia

Nowa deklaracja nie posiada informacji o zgłoszeniu do włoskiej służby zdrowia, zatem takie zgłoszenie nie jest już obowiązkowe.

Wskazać należy, że niektóre jednostki włoskich służb zdrowia ASL w dalszym ciągu wymagają przesyłania zgłoszeń, jednak nie będzie podlegało to kontroli przez włoską Policję.

Nowy wzór deklaracji dostępny jest na stronie włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_18_maggio_2020.pdf

Tłumaczenie oraz wzór wypełnionej deklaracji dostępny jest tutaj.

Posługiwanie się nowym wzorem deklaracji obowiązkowe jest do dnia 3 czerwca br.

Po tej dacie prawdopodobnie zostanie zniesiony ten wymóg.

ZNAJDŹ NAS: