Rusza kolejna edycja Akademii Spedytora – cykl szkoleń i warsztatów dla logistyków

Już w listopadzie rusza kolejna Akademia Spedytora - cykl szkoleń i warsztatów prezentujący pracę na stanowisku spedytora i logistyka.

2019-11-04 09:03:39

Akademia Spedytora to cykl szkoleń i warsztatów prezentujący pracę na stanowisku spedytora i logistyka w gałęziach transportu drogowego, morskiego, lotniczego, kolejowego, Project Cargo oraz w przewozach farmaceutyków. Poruszane są także zagadnienia związane z obsługa celną przesyłek, proces sprzedaży, organizację przewozów na innych rynkach, np. USA, a także jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

Obecny cykl prowadzony jest przy współudziale dwóch wiodących ośrodków kształcenia logistyków w Warszawie. Są to: Wydział Transportu Politechnika Warszawska oraz Katedra Logistyki przy Wydziale Ekonomicznym Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kluczem do sukcesu Akademii Spedytora jest prezentacja dobrych praktyk i sposobów działania, które od razu można wykorzystać w pracy na wszystkich stanowiskach związanych z logistyką.

O popularności inicjatywy świadczy fakt, że poprzednie dwie edycje zgromadziły ponad 1300 uczestników. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne, wymaga jedynie wcześniejszej rejestracji TUTAJ.

Korzyści dla uczestników:

 • Rozwój kompetencji logistycznych w różnych gałęziach transportu
 • Nauka od wieloletnich praktyków, ekspertów
 • Poznanie dobrych praktyk branży
 • Poznanie nowych ludzi
 • Większa atrakcyjność na rynku pracy
 • Certyfikat

Zakres tematyczny bieżącej edycji:

 • Transport drogowy
 • Transport morski
 • Transport lotniczy
 • Transport kolejowy
 • Transport ponadgabarytowy – Project Cargo
 • Obsługa celna
 • Przewozy farmaceutyków
 • Obsługa transportu na rynku USA
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Sytuacje kryzysowe

Pełny harmonogram znajdziesz TUTAJ

Partnerami merytorycznymi bieżącego cyklu, których eksperci będą przedstawić praktyczne aspekty logistyki, będą m.in.:

 • BBA Transport System
 • Lufthansa Cargo
 • Porath Customs GmbH
 • New Wave International Cargo
 • Airnet Service
 • Akademia Celna
 • Alfa Global Airline Services
 • Safecargo

Idea Akademii Spedytora

Akademia Spedytora to cykl szkoleń i warsztatów prezentujący pracę na stanowisku spedytora i logistyka w gałęziach transportu drogowego, morskiego, lotniczego, kolejowego, Project Cargo oraz w przewozach farmaceutyków. Poruszane są także zagadnienia związane z obsługa celną przesyłek, proces sprzedaży, organizację przewozów na innych rynkach, a także jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Kluczem do sukcesu Akademii Spedytora jest prezentacja dobrych praktyk i sposobów działania, które od razu można wykorzystać w pracy na wszystkich stanowiskach związanych z logistyką.

Ideą i myślą przewodnią Akademii jest przekazanie wartości w postaci praktycznej wiedzy i narzędzi pracy osobom wiążącym swoją karierę zawodową z szeroko rozumianą branżą TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) oraz nieustannie dążącym do rozwoju osobistego i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

O organizatorach:

BBA Transport System - https://bbats.pl/

Operator logistyczny świadczący usługi logistyczne w gałęziach transportu drogowego, morskiego, lotniczego, kolejowego, Project Cargo, ponadgabarytowego. Posiada ugruntowaną, ponad 20-letnią pozycję na rynku TSL oraz bardzo dobre opinie wśród Klientów i Podwykonawców na rynku transportowym.

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej https://www.wt.pw.edu.pl/

Jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 19 wydziałów) Politechniki Warszawskiej powstała w 1992, która zajmuje się problematyką szeroko pojętego transportu.

Swoją historię bierz od powołanego w 1948 r. w Politechnice Warszawskiej Wydział Ruchu Kolejowego przemianowanego w rok później na Wydział Komunikacji. Na Wydziale tym kształcono inżynierów na specjalności eksploatacja kolei i zabezpieczenie ruchu pociągów.

Obecnie Wydział składa się z dziesięciu Zakładów naukowo-dydaktycznych. W strukturze Wydziału ponadto wyodrębniono Ośrodek Informatyki.

Katedra Logistyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego http://kl.wne.sggw.pl/

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest nowoczesnym uniwersytetem i wiodącym ośrodkiem naukowo-badawczym w Polsce w zakresie prac nad innowacyjnymi technologiami w obszarze nauk przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych i technicznych. SGGW dąży do rozwoju i integracji środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego z Podmiotem otoczenia gospodarczego.

Logistyka w SGGW, pod tą nazwą, została wprowadzona w roku 2006. Od tego czasu obserwowany jest prężny rozwój kierunku Logistyka na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Koło logistyki SGGW jest gospodarzem corocznej konferencji „Warszawskie Dni Logistyki”, której celem jest zaprezentowanie dorobku naukowego ekspertów z zakresu logistyki, doświadczeń praktycznych przedstawicieli biznesu oraz wymiana poglądów dotyczących ekologistyki i jej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym.

 

Prowadzący Mariusz Żakiewicz https://www.linkedin.com/in/zakiewicz/

Dyrektor działu transportu i spedycji operatora logistycznego BBA Transport System. Odpowiedzialny m.in za strategię i planowanie taktyczne przedsiębiorstwa, budżetowanie, procedury operacyjne, rekrutację oraz szkolenie pracowników. Operacyjnie zorganizował blisko 10 000 różnego rodzaju transportów międzynarodowych. Pełni funkcję pełnomocnika ds. jakości ISO 9001:2015. Przeprowadził proces certyfikacji w ramach przynależności do Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego IATA.

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, logistyk certyfikowany przez European Logistics Association (ELA). Swoją wiedzę poszerzał w ramach procesu certyfikacji FIATA organizowanego przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki w Gdyni. Ponadto posiada certyfikaty branży logistycznej: IATA Basic Cargo, IATA GDR Awareness, CPC, GDP.

 

ZNAJDŹ NAS: