MAGAZYN BRANŻY TSL

Redakcja

ADRES REDAKCJI

Forum Media Polska Sp. z o.o.

ul. Polska 13, 60-595 Poznań

 

Anna Frąckowiak-Kaczmarek – redaktor naczelna

 

Marzena Zbierska – redaktor prowadząca

tel. +48 513 814 796

Marzena.zbierska@forum-media.pl

DZIAŁ PROMOCJI I PRENUMERATY

Ewelina Angrot

Tel. + 48 (61) 66 83 167

Ewelina.angrot@forum-media.pl

 

 

 

 

2018-09-18 14:30:31
ZNAJDŹ NAS: