Organy UE z dostępem do rejestru

Od 30 listopada 2017 roku w Polsce obowiązuje Krajowy Rejestr Elektronicznych Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Pomimo dość krótkiego istnienia, branża transportowa musi przygotować się na zmiany w rejestrze.

2019-03-29 13:58:00

W grudniu 2018 roku Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o transporcie drogowym w zakresie przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Elektronicznych Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Nowelizacja wynika z konieczności wypełnienia przez Polskę zobowiązań nałożonych przez rozporządzenie Komisji (UE) 2016/480 z dnia 1 kwietnia 2016 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączeniu krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej.

Powyższa zmiana oznacza, iż do danych gromadzonych w KREPTD, prowadzonym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, będą miały dostęp nie tylko organy w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej.

Przyjęta przez rząd ustawa ma na celu również doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów związanych z prowadzeniem i gromadzeniem danych w KREPTD. Przykładowo oprócz informacji, którzy dokładnie przedsiębiorcy posiadają licencję na wykonywanie zawodu przewoźnika zostaną ujawnione również informacje o kraju i numerach rejestracyjnych pojazdów przewoźnika. Co więcej, w KREPTD zostaną również zgromadzone dane dotyczące statusu i rodzaju licencji wspólnotowej oraz liczby pojazdów zgłoszonych do tej licencji. Zostaną również rozszerzone dane z zakresu poważnych naruszeń między innymi o ostateczne rozstrzygnięcie co do nałożenia sankcji.

Początkowo nowelizacja miała wejść w życie w dniu 30 stycznia 2019 roku. Obecnie planuje się wejście w życie ustawy 3 miesiące od daty jej ogłoszenia. Projekt ustawy znajduje się w Sejmie, gdzie trwają dalsze prace legislacyjne.

Monika Gostyńska, prawnik, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

ZNAJDŹ NAS: