Verizon Connect rozszerza rozwiązania śledzenia pojazdów o namierzanie sprzętu

Verizon Connect rozszerza możliwości swojego systemu do monitoringu pojazdów REVEAL o rozwiązanie, które umożliwia firmom w Polsce zarządzać nie tylko ich flotą, ale także pozostałym sprzętem.

2018-11-30 15:02:55

Dzięki uruchomieniu nowego systemu, firmy mogą zdobyć wgląd w dokładną lokalizację oraz działanie wartościowych urządzeń takich jak dźwigi, koparki czy przyczepy. Pozwoli to na optymalne rozlokowanie i zarządzanie pracą sprzętu, zaplanowanie czynności konserwacyjnych i serwisowych, a także pomoże zredukować ryzyko kradzieży lub nieuprawnionego użycia.

- W Verizon Connect jesteśmy nastawieni na zapewnianie polskim firmom odpowiednich narzędzi, umożliwiających korzystanie z potęgi danych, których może dostarczać praktycznie każde urządzenie pozostające w ich zasobach. Wiele firm już teraz polega na naszym rozwiązaniu, które pomaga im zarządzać swoimi pojazdami i pracownikami, ale możliwość śledzenia innych wartościowych urządzeń w jeszcze większym stopniu pozwoli im podnosić wydajność, obniżać koszty operacyjne i usprawniać planowanie - mówi Derek Bryan, wiceprezes Verizon Connect na region EMEA.

Wgląd w lokalizację, użycie i produktywność sprzętu

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku systemu REVEAL dla pojazdów, nowy system do monitorowania sprzętu oferuje dostęp do danych pozyskanych w czasie zbliżonym do rzeczywistego jak i historycznych, umożliwiając tym samym wgląd w to, gdzie konkretne urządzenie się znajduje obecnie i gdzie było wcześniej. Jest także możliwe sprawdzenie, czy dana maszyna w danej chwili działa i jak często jest używana. Zapewnia to zarówno użytkownikom sprzętu jak i managerom informacje o wykorzystaniu urządzeń oraz pozwala określić, które z zasobów powinny być przetransportowane w inne miejsce, a być może nawet wycofane z użycia.

Utrzymanie i kontrola sprzętu

Rozwiązanie do monitoringu sprzętu REVEAL oferuje swoim użytkownikom także szeroki wachlarz opcji pozwalających zminimalizować ryzyko kradzieży lub innego nieuprawnionego użycia. Na przykład możliwe jest ustawienie alarmów, które automatycznie będą wysyłały managerom ostrzeżenia jeśli dane urządzenie zostanie uruchomione poza godzinami pracy lub kiedy zostanie przetransportowane poza granice wyznaczonej dla siebie lokalizacji.

Aby pomóc firmom zaplanować utrzymanie sprzętu w bardziej efektywny sposób a także zwiększyć jego zdolność operacyjną, rozwiązanie do monitoringu sprzętu REVEAL umożliwia dodatkowo kontrolowanie, kiedy przyczepa lub maszyna powinna zostać poddana czynnościom serwisowym. Dla każdego urządzenia system prowadzi dziennik a powiadomienia mogą być konfigurowane w oparciu o ustalone wcześniej daty lub inne parametry, takie jak przebieg czy czas pracy.

ZNAJDŹ NAS: