Magazyn Transport i Spedycja
Pobierz darmowe poradniki
 • Rynek Używanych Ciągników Siodłowych
  Format: pdf -
  Pobierz plik
 • Mapa producentów i dystrybutorów naczep i zabudów
  Format: pdf - 3,84 MB
  Pobierz plik
 • [Dodatek] Monitoring pojazdów GPS
  Format: pdf - 1,84 MB
  Pobierz plik
Pokaż więcej raportów


Trans&Log 2017

Włochy - najważniejsze informacje dla przewoźnika [ABC Przewoźnika]

Włochy - najważniejsze informacje dla przewoźnika [ABC Przewoźnika]

Zdaniem przedstawicieli polskich firm, Włochy przewodzą w rankingu najwyższych kar pieniężnych nakładanych na przewoźników zagranicznych.

Często obok sankcji pieniężnej nakładana jest na przewoźnika kara administracyjna w postaci zatrzymania pojazdu. Rodzaj nakładanej sankcji różni się od rodzaju popełnionego wykroczenia drogowego.

Aby poruszać się po terytorium Włoch bez obaw o ewentualne otrzymanie mandatu, należy mieć przy sobie obowiązkową dokumentację:

1. Prawo jazdy wraz z adnotacją o ważnych badaniach lekarskich i psychologicznych – w przypadku obywateli Unii Europejskiej;

2. Świadectwo kierowcy;

3. Pozwolenie na pracę oraz pozwolenie na pobyt;

4. Kartę kierowcy, wykresówki oraz dane z tachografu;

5. Dowód rejestracyjny wraz z ubezpieczeniem OC;

6. Upoważnienie do korzystania z pojazdu;

7. Licencję na wykonywanie transportu drogowego rzeczy;

8. Dokumenty związane z wykonywaną usługą transporotową – CMR;

9. Posiadanie reprezentanta firmy na terenie Włoch w przypadku usługi kabotażu.

Powszechne wykroczenia

Samo posiadanie wskazanej dokumentacji nie jest gwarancją uniknięcia kary. Dość powszechnymi wykroczeniami, zdaniem organu włoskiego, są: brak lub nieprawidłowe wypełnienie dokumentu CMR oraz brak lub nieprawidłowe wypełnienie upoważnienia do korzystania z pojazdu i przekroczenie prędkości.

W przypadku gdy przewoźnik użytkuje pojazd w ramach zawartej umowy leasingu, to finansujący co do zasady zobowiązany jest do wydania korzystającemu stosownego upoważnienia. W przypadku użyczenia to użyczający powinien wystawić stosowne upoważnienie do korzystania z pojazdu wystawione w języku włoskim, a w tytule pisma ma wskazywać, czy jest to użyczenie na czas określony czy nieokreślony.

Jeżeli kierowca nie posiada przy sobie upoważnienia do korzystania z pojazdu, to nie jest to równoznaczne z całkowitym brakiem takiego dokumentu.

W przypadku przesyłania dokumentów podczas trwania kontroli można spotkać się z sytuacją, że włoski funkcjonariusz nie zgodzi się na ich przyjęcie. Tym samym należy bezwzględnie zadbać o to, aby wymagane dokumenty w prawidłowej formie znajdowały się w pojeździe.

Należy zaznaczyć, że mandat za przekroczenie prędkości może przyjść z dużym opóźnieniem na adres siedziby firmy. Niejednokrotnie otrzymany mandat nie spełnia legalnych wymogów.

Do podstawowych uchybień należą m.in. takie:

 • list został zaadresowany jako zwykły (brak zwrotnego potwierdzenia odbioru),
 • list został napisany w języku włoskim (powinien zostać napisany w języku urzędowym osoby podejrzanej o dokonanie wykroczenia),
 • list został wystawiony przez firmę prywatną, a nie organ państwowy,
 • wykaz czynności dokonanych przez organ państwowy (wymagany raport oficera policji bądź też innej jednostki, która wystawia mandat),
 • otrzymanie wezwania do zapłaty z datą oraz numerem mandatu bez przedstawienia formalnego dokumentu mandatu,
 • zdjęcie pojazdu i tablic rejestracyjnych, którym dokonano naruszenia przepisów prawa lub podanie adresu strony internetowej, na której można zobaczyć dowody zarzucanego czynu zabronionego.

Otrzymanie mandatu z powyższymi uchybieniami daje nam podstawy do nieprzyjmowania go i złożenia odwołania. Nieodwołanie się od mandatu, nawet jeśli nie spełnia on legalnych wymogów, skutkuje jego przyjęciem, co rodzi konieczność wniesienia opłaty. Rozpatrzenie odwołania może trwać nawet do roku.

W sytuacji otrzymania mandatu za przekroczenie prędkości, który spełnia wszystkie zasady legalności, należy karę opłacić jak najszybciej. Zgodnie z włoskim kodeksem drogowym, jeżeli mandat zostanie opłacony w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania, to użytkownikowi/firmie przysługuje 30% zniżki od wskazanej kwoty.

Należy pamiętać, że firmy mają możliwość wskazania kierowcy, który dokonał naruszenia. W takiej sytuacji organ włoski zwróci się do wskazanej osoby o zapłacenie kary pieniężnej. Jeżeli przedsiębiorstwo zdecyduje się na opłacenie kary za kierowcę, to zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami może ono zwrócić się regresem do kierowcy o zwrot uiszczonej kary pieniężnej.

Sankcje karne

Po stwierdzeniu wykroczenia organy włoskie mają możliwość nałożenia kar, takich jak:

 • zatrzymanie prawa jazdy kierowcy,
 • założenie kary pieniężnej,
 • zatrzymanie pojazdu na okres do 3 miesięcy.

W pierwszym przypadku dokument zostaje zatrzymany i przekazany przez policję do właściwej terytorialnie Prefektury. Zatrzymywane prawo jazdy zostaje zazwyczaj po kilkunastu dniach przekazane do Konsulatu Generalnego RP, który przekazuje dokument do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa, który go wystawił. Sankcja ma miejsce także wówczas, gdy mandat zostaje natychmiast opłacony po jego nałożeniu.

Najczęstsze przyczyny zatrzymania prawa jazdy w odniesieniu do kierowców samochodów ciężarowych to:

 • wyprzedzanie w miejscu obowiązującego zakazu wyprzedzania dla ciężkich pojazdów,
 • przekroczenie limitu dozwolonej prędkości o 40 km/h,
 • poruszanie się pojazdami ciężkimi w dni świąteczne,
 • prowadzenie pod wpływem alkoholu,
 • zawracanie na autostradzie lub przed wjazdem na autostradę.

Zgodnie z art. 207 włoskiego kodeksu drogowego kierowcy pojazdów zarejestrowanych za granicą są zobowiązani do natychmiastowego opłacenia kar pieniężnych nałożonych przez kompetentne służby za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. 

Po przeprowadzonej kontroli kierowca otrzymuje do wypełnienia formularz F23, który jest dokumentem umożliwiającym kierowcy opłacenie kary pieniężnej. Z uwagi na jego skomplikowany charakter tylko funkcjonariusze lub pracownicy włoskiej poczty posiadają szczegółową wiedzę nt. sposobu poprawnego wypełnienia jego pól. Tym samym kara nie może zostać opłacona przelewem lub na terytorium Polski. Co do zasady opłacenie kary poprzez formularz F23 skutkuje zwolnieniem pojazdu.

Kolejną sankcję stanowi zatrzymanie pojazdu na 3 miesiące. W przypadku niemożności wniesienia opłaty z jakichkolwiek przyczyn, pojazd zostaje zatrzymany i odstawiony na autoryzowany parking depozytowy, wyznaczony przez nakładające karę służby. Kierowca jest w takim przypadku zobowiązany dodatkowo do pokrycia kosztów postoju pojazdu na rzeczonym parkingu.

W przypadku zatrzymania pojazdu, rzeczy osobiste, które kierowca uważa za niezbędne w celu zaspokojenia swoich potrzeb, muszą zostać natychmiast zabrane z pojazdu. Po zamknięciu samochodu na autoryzowanym parkingu strzeżonym dostęp do pojazdu jest możliwy wyłącznie za zgodą policji. Przewożony towar może być zasadniczo przeładowany na inny środek transportu spełniający wszystkie wymagania w celu jego dostarczenia do miejsca przeznaczenia.

Odwołanie

Kierowca, który otrzymał mandat, może wnieść odwołanie albo do właściwej terytorialnie Prefektury albo do Sędziego Pokoju w ciągu odpowiednio 90 i 60 dni od zdarzenia lub doręczenia protokołu. Pomimo wniesienia odwołania przedsiębiorca transportowy jest zobowiązany do uiszczenia kaucji na poczet przyszłej kary pieniężnej. W przypadku złożenia odwołania do Sędziego Pokoju kierowca zobowiązany jest stawić się na rozprawę wyznaczoną przez Sędziego Pokoju. Jeżeli nie włada językiem włoskim, zalecane jest skorzystanie z profesjonalnego pełnomocnika, który będzie reprezentował go przed Sędzią Pokoju.

Świadczenie usługi kabotażu

W przypadku wykonywania usługi kabotażu zagraniczni przewoźnicy transportowi są zobowiązani do posiadania swojego reprezentanta na terenie Włoch. Przed rozpoczęciem wykonywania kabotażu należy zgłosić stosownego kierowcę w elektronicznym systemie cliclavoro. Kierowcy podczas wykonywania kabotażu na terenie Włoch zobowiązani są do posiadania poniższej dokumentacji:

 • zgłoszenia kierowcy do włoskiego systemu cliclavoro,
 • umowy o pracę przetłumaczonej na język włoski,
 • zaświadczenia A1.

Z tytułu naruszenia obowiązków dotyczących kabotażu na terenie Włoch, przedsiębiorca transportowy musi liczyć się z obowiązkiem poniesienia następujących kar:

 • od 150 do 500 euro – za brak zgłoszenia delegowania pracownika,
 • od 500 do 3000 euro – za brak przechowywania wymaganej dokumentacji – za każdego zainteresowanego pracownika,
 • od 2000 do 6000 euro – za brak powołania przedstawiciela, a także za brak powołania osoby uprawnionej do reprezentacji, odpowiedzialnej za dialog społeczny.

Tekst powstał przy współpracy PKO Leasing i Kancelarii Transportowej Koben.

Pełen tekst ABC Przewoźnika znajdziesz TUTAJ.

PKO Leasing
PKO Leasing

Skontaktuj 
się z autorem:

Co otrzymasz po podaniu adresu e-mail?

 • dostęp do wszystkich treści na stronie magazyn-tis.pl,
 • cotygodniową porcję newsów i inspiracji, czyli newsletter magazynu Transport i Spedycja
 • informacje o wydarzeniach organizowanych przez magazyn Transport i Spedycja,

Dziękujemy za docenienie!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

Zgadzam się na kontakt ze strony wydawnictwa Forum Media Polska sp. z o.o. drogą elektroniczną i telefoniczną w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania sprofilowanej oferty produktów i usług wydawnictwa lub jego partnerów.

Tagi: #prawo transportowe

Przeczytaj także:

Partnerzy 
strategiczni:
Partnerzy
merytoryczni:
2015 @ FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
Zdjęcia udostępnia fotolia.pl