Magazyn Transport i Spedycja
Pobierz darmowe poradniki
 • Rynek Używanych Ciągników Siodłowych
  Format: pdf -
  Pobierz plik
 • Mapa producentów i dystrybutorów naczep i zabudów
  Format: pdf - 3,84 MB
  Pobierz plik
 • [Dodatek] Monitoring pojazdów GPS
  Format: pdf - 1,84 MB
  Pobierz plik
Pokaż więcej raportów


Trans&Log 2017

Francja - najważniejsze informacje dla przewoźnika [ABC Przewoźnika]

Francja - najważniejsze informacje dla przewoźnika [ABC Przewoźnika]

Jednym z najważniejszych przepisów obowiązujących na terenie Francji jest obowiązek płacy minimalnej. Francuskie przepisy w sprawie delegowania pracowników nakładają na przewoźników szereg obowiązków.

Jednym z nich jest powołanie przedstawiciela zagranicznego przedsiębiorcy na terytorium Francji. Musi być to osoba władająca językiem francuskim, a jej zadaniem jest udzielanie informacji francuskim instytucjom w sprawach dotyczących oddelegowania pracownika na terytorium Francji przez firmę, którą reprezentuje. Reprezentant jest również zobowiązany do posiadania i udostępniania na każde żądanie służb kontrolujących dokumentacji, potwierdzającej wynagrodzenia oddelegowanych pracowników. Przedstawiciel ma pozostawać do dyspozycji przez 18 miesięcy po zakończeniu oddelegowania.

Kolejnym obowiązkiem jest wypłacanie minimalnego francuskiego wynagrodzenia za godzinę pracy na terytorium Francji powiększone o dodatek z tytułu wysługi lat.

Złożenie deklaracji oddelegowania pracownika i uzyskanie zaświadczenia SIPSI, a także konieczność opracowania dokumentacji pracowniczej w języku francuskim oraz przymus posiadania przez kierowcę, na pokładzie pojazdu, kompletu dokumentów związanych z zatrudnieniem (m.in. kopii powołania przedstawiciela we Francji, aktualnego zaświadczenia o oddelegowaniu, umowę o pracę, zaświadczenie A1) to kolejne z nałożonych obostrzeń.

Nowa opłata

Francuskie ministerstwo poinformowało w styczniu br., że „opłata skarbowa SIPSI zostanie zastąpiona przez nową opłatę, która będzie należna wyłącznie od pracodawców, którzy zostali ukarani za niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów o oddelegowaniu pracowników do pracy na terytorium Francji”. Celem wprowadzenia nowej opłaty jest wzmocnienie walki z oszustwami w sprawach oddelegowania pracowników.

Każdorazowo przy okazji kontroli służby francuskie, np. policja, żandarmeria, celnicy, funkcjonariusze ITD i inspektorzy pracy, sprawdzają również, czy przewoźnicy nie łamią przepisów dotyczących kabotażu.

Przepisy dotyczące możliwości wykonywania przewozów kabotażowych w krajach Unii Europejskiej określają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1072/2009 oraz przepisy wewnętrzne danego kraju doprecyzowujące ogólne zasady zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem przewozy kabotażowe są możliwe tylko i wyłącznie w dwóch wariantach:

 • dopuszczalne są trzy przewozy kabotażowe w terminie 7 dni po ostatnim rozładunku przewozu międzynarodowego
 • dopuszczalne są trzy przewozy kabotażowe w krajach innych niż kraj dostawy towaru międzynarodowego w terminie 3 dni od daty wjechania bez ładunku na terytorium kraju.

Liczne kontrole legalności kabotażu pokazują, że przewoźnicy popełniają wiele błędów. Każdy błąd skutkuje wszczęciem postępowania karnego. W takim przypadku, pojazd zostaje unieruchomiony, a zwolnienie go następuje po wpłaceniu kaucji. Jej wysokość jest ustalana terytorialnie i może wynieść od 1800 do 4000 euro.

Najczęstszymi błędami przewoźników są:

1. Doładowanie ładunku kabotażowego do ładunku międzynarodowego – zgodnie z prawem, przewozy kabotażowe mogą być wykonywane przez firmy transportowe wyłącznie po całkowitym rozładunku transportu międzynarodowego.

2. Zły pojazd silnikowy – kabotaż może być realizowany wyłącznie tym samym pojazdem silnikowym, co transport międzynarodowy.

3. Przekroczenie limitów ilościowych i czasowych przy operacjach kabotażowych.

4. Realizacja operacji kabotażowej niepoprzedzonej przewozem międzynarodowym – kabotaż jest nierozerwalnie związany z transportem międzynarodowym, gdyż może być realizowany jedynie w następstwie przewozu międzynarodowego. Nie jest zatem możliwe świadczenie usług kabotażowych bez uprzednio zrealizowanego przewozu międzynarodowego.

Co w razie kontroli?

W trakcie kontroli legalność kabotażu musi być przez przewoźnika udokumentowana listami przewozowymi. Dokumenty, które kierowca musi mieć przy sobie, to list CMR przewozu międzynarodowego i list przewozowy dla każdego przewozu kabotażowego.

Należy pamiętać, że brak egzemplarza listu CMR na transport międzynarodowy pociąga za sobą wszczęcie postępowania wykroczeniowego oraz immobilizację pojazdu do czasu zapłaty kaucji w wysokości 750 euro.

Należy również pamiętać, że na terenie Francji kierowca nie może odbierać regularnego 45-godzinnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu. Pracodawca ma obowiązek zapewnić mu nocleg, np. w motelu, i przedstawić dokumenty potwierdzające ten fakt podczas kontroli. Zgodnie z przepisami kara za powyższe wykroczenie może wynosić 30 000 euro oraz rok pozbawienia wolności.

Tekst powstał przy współpracy PKO Leasing i Kancelarii Transportowej Koben.

Pełen tekst ABC Przewoźnika znajdziesz TUTAJ.

PKO Leasing
PKO Leasing

Skontaktuj 
się z autorem:

Co otrzymasz po podaniu adresu e-mail?

 • dostęp do wszystkich treści na stronie magazyn-tis.pl,
 • cotygodniową porcję newsów i inspiracji, czyli newsletter magazynu Transport i Spedycja
 • informacje o wydarzeniach organizowanych przez magazyn Transport i Spedycja,

Dziękujemy za docenienie!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

Zgadzam się na kontakt ze strony wydawnictwa Forum Media Polska sp. z o.o. drogą elektroniczną i telefoniczną w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania sprofilowanej oferty produktów i usług wydawnictwa lub jego partnerów.

Tagi: #prawo transportowe

Przeczytaj także:

Partnerzy 
strategiczni:
Partnerzy
merytoryczni:
2015 @ FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
Zdjęcia udostępnia fotolia.pl