Dobre wyniki LOTOSU w I kwartale 2019 roku

Rafineria w Gdańsku przez 3 pierwsze miesiące 2019 r. pracowała przy maksymalnym wykorzystaniu swoich nominalnych mocy wytwórczych.

2019-04-30 13:16:39

W I kwartale 2019 r. oczyszczona EBITDA wg LIFO Grupy Kapitałowej LOTOS wyniosła 632 mln zł. To 17-procentowy wzrost względem I kwartału 2018 r. 

  • Przychody ze sprzedaży: 6,7 mld zł
  • Zysk netto: 172,5 mln zł
  • Oczyszczony zysk EBITDA g LIFO: 632 mln zł
  • Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego: 1,85 mln boe
  • Zasoby surowców 2P: 88 mln boe
  • Przerób ropy naftowej: 2,61 mln ton
  • Sprzedaż produktów w segmencie produkcji i handlu: 2,7 mln ton
  • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 494,5 mln zł

Na wyniki finansowe GK LOTOS w I kw. 2019 r. największy wpływ miały surowce – spadające notowania ropy naftowej i gazu ziemnego, dynamika cracków na podstawowych produktach naftowych (na benzynie  spadek o 75,1% r/r, na oleju napędowym wzrost o 16,3% r/r, na ciężkim oleju opałowym wzrost o 64,6% r/r) oraz rosnący kurs dolara.

WYDOBYCIE

Oczyszczony zysk EBITDA segmentu wydobywczego ukształtował się na poziomie 205,6 mln PLN, a oczyszczony zysk EBIT segmentu wydobywczego na poziomie 153,1 mln PLN. Sprzedaż węglowodorów wzrosła w porównaniu do I kwartału 2018 r. o 4,2%.

W 1 kw. 2019 r. spółka LOTOS Petrobaltic S.A. kontynuowała wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża B3 na Morzu Bałtyckim na średnim poziomie 1 686 bbl/d.

Dzienne wydobycie w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w 1 kw. 2019 r. ok. 20,5 tys. boe. W całym 1 kw. 2019 LOTOS wydobył w sumie 1,85 mln boe.

PRODUKCJA I HANDEL

W I kwartale 2019 r. gdańska rafineria pracowała stabilnie, z maksymalnym wykorzystaniem nominalnych mocy wytwórczych. Utrzymała przerób ropy na poziomie 2 610,5 tys. ton ropy naftowej (to o 2% lepszy wynik niż w 1 kw. 2018). Oczyszczony zysk EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu w 1 kw. 2019 r. kształtował się na poziomie 433,3 mln PLN (+33,9% r/r).

Na dzień 31 marca 2019 r. całkowity postęp prac Projektu EFRA uwzględniający projektowanie, zakupy oraz prace budowlano-montażowe wyniósł 99,6%. W 1 kw. 2019 roku kontynuowano prace budowlano-montażowe i działania rozruchowe poszczególnych obiektów ,również w zakresie instalacji i systemów pomocniczych oraz infrastruktury ogólnej.

Całkowita sprzedaż benzyn realizowana przez Grupę Kapitałową LOTOS w 1 kw. 2019 roku spadła o 4,5% r/r na skutek optymalizacji produkcji w celu maksymalizacji marży rafineryjnej. Koncern, mając świadomość rosnącego zapotrzebowania na olej napędowy, zwiększył w 1 kw. o 11% r/r sprzedaż krajową tego produktu.

W 1 kw. 2019 r. Grupa Kapitałowa LOTOS zrealizowała wyższą o 11% sprzedaż na stacjach CODO w porównaniu do 1 kw. 2018 r. Obszar detaliczny wykazał w pierwszych trzech miesiącach 2019 r. oczyszczoną EBITDA  na poziomie 63,5 mln PLN. Na koniec 1 kw. 2019 r. LOTOS posiadał w swojej sieci 493 stacji paliw (w tym 307 stacji własnych oraz 186 partnerskich).  

INNOWACJE

Na początku 2019 r. Grupa LOTOS S.A. podpisała kolejną umowę terminową na dostawy amerykańskiej ropy naftowej. Surowiec będzie dostarczany drogą morską poprzez Naftoport.

W marcu Grupa LOTOS i PGNiG zrealizowały dwa komercyjne bunkrowania statków morskich skroplonym gazem ziemnym LNG. To pierwsze takie operacje przeprowadzone w portach morskich w Gdańsku i Gdyni.

 Grupa LOTOS będzie też pracować z Politechniką Gdańską nad projektami badawczo-rozwojowymi w obszarze niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. W planach jest stworzenie prototypów urządzeń, które będą mogły zostać wdrożone do przemysłu.

Więcej szczegółowych danych na temat wyników finansowych Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. w 1 kw. 2019 r. można znaleźć na stronie: www.inwestor.lotos.pl.

ZNAJDŹ NAS: