Problemy transportowe miast - książka już w sprzedaży

Do księgarni trafiła publikacja „Problemy transportowe miast. Stan i kierunki rozwiązań” autorstwa Anny Mężyk i Stanisławy Zamkowskiej wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN. To kompendium aktualnej wiedzy dotyczącej zasad organizacji transportu w miastach.

2019-03-04 13:25:20

Książka prezentuje skuteczne narzędzia miejskiej polityki transportowej w zakresie funkcjonalności miast oraz ekologii, a także zrównoważonego rozwoju i wytycznych Unii Europejskiej. Obejmuje różne aspekty wiedzy potrzebnej do prowadzenia świadomej i skutecznej polityki kształtowania przepływów ludzi i ładunków miastach tak, aby zapewnić maksymalną funkcjonalność miast i dogodne warunki jego rozwoju, uwzględniając jednocześnie zarówno poziom życia mieszkańców, jak i wymogi ekologii. Bazuje na wytycznych polityki transportowej i ugruntowanych zasadach organizacji transportu, wskazuje praktyczne i skuteczne rozwiązania współczesnych problemów transportu w miastach.

Co jeszcze składa się na wyjątkowość publikacji? Obejmuje ona ważne dokumenty UE dotyczące transportu miejskiego, zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, daje gotowe rady, jak przeciwdziałać np. zjawisku kongestii czy zanieczyszczeniom transportowym środowiska, pokazuje związki między mobilnością a wykluczeniem społecznym oraz zawiera wiele przykładów praktycznych rozwiązań problemów transportu w miastach w Polsce i na świecie.

Wydawnictwo Naukowe PWN kieruje tę pozycję do słuchaczy studiów inżynierskich i ekonomicznych na kierunkach zw. z logistyką i transportem oraz zarządzaniem przestrzenią miejską, studentów studiów podyplomowych w wymienionym obszarze, ale również do planistów, samorządowców, administracji publicznej, urbanistów i firm consultingowych świadczących usługi w branży TSL.

Autorki – dr hab. inż. Anna Mężyk, prof. ndzw. UTH w Radomiu oraz prof. dr. hab. Stanisława Zamkowska – to wybitne przedstawicielki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, których dorobek naukowy i badawczy to łącznie prawie 500 pozycji, w tym monografii, artykułów naukowych itp.

Publikacja jest dostępna w wersji papierowej i elektronicznej. Więcej szczegółów na stronie Księgarni Internetowej PWN.

ZNAJDŹ NAS: